Home Up Your Contact Contents
                                                                                            
          

LANGUAGE SOFTWARE - PROMT Natural Language Processing Technologies
 Translation Software by Kielikone - TranSmart - Finnish to English
ORFO 2004 Russian and Multilingual Proofing Tools - MOT 6.0 Sanakirjasto - MOT MOBILE
English Language Teaching - Chinese Language Teaching - Chinese, Japanese, Korean Software - Russian Software

ABBYY DATA CAPTURE - ABBYY CONVERSION - ABBYY OCR/ICR/OMR/OBR - ABBYY LINGVO DICTIONARIES
F-SECURE ANTI-VIRUS - DATAWATCH REPORT MINING AND Analyzing
- DATAWATCH Transformation
LANGUAGE KEYBOARD STICKERSNÄPPÄINTARRASETIT


 

Hinnasto - TilaustiedotERIKOISALOJEN TERMISTÖ

MOT ULKOMAANKAUPAN ERIKOISTERMIT 1.0a
 

 •   kansainvälisen kaupan ammattiterminologian sanasto
   
 •   kielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, 
    venäjä ja viro
   
 •   yhteensä noin 4 000 hakusanaa
   
 •   tarkat suomenkieliset määritelmät sekä käännökset lähes 600:lle termille tai
    lyhenteelle liittyen kansainvälistymiseen, ulkomaankaupan juridiikkaan,
    huolinta/kuljetus- ja tullausalaan, rahoitukseen, maksuliikenteeseen sekä
    EU- sanastoon
   
 •   perustuu kaupan koulutuskeskuksen FINTRAn julkaisemaan käsikirjaan
    Ulkomaankaupan erikoistermit


   

  Esimerkkihaku MOT Ulkomaankaupan erikoistermit -termistöstä sanalla "liiketoimintasuunnitelma":


  31: LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

  LIIKETOIMINTASUUNNITELMA
  Kansainvälinen liiketoiminta

  sv     plan (-en -er) för affärsverksamhet
  en     business plan
  de     Geschäftsplan (m)
  fr      projet (m) d'affaires
  es     plan (m) general de negocios (m)
  ru    
  et     äriplaan

  Liiketoimintasuunnitelmalla tarkoitetaan yrityksen tulevan toiminnan suunnittelua ja sen kirjaamista tiivistettyyn muotoon. Sen avulla luodaan periaatteet yrityksen toiminnan seurannalle ja kehittämiselle.  Rahoittajat edellyttävät yleensä liiketoimintasuunnitelmaa rahoitusanomuksen liitteeksi. Liiketoimintasuunnitelman tärkein osa on itse liiketoimintastrategia, jossa yritys määrittelee, miten se aikoo toimia markkinoilla menestyäkseen (ts. saavuttaakseen tavoitteensa ja päämääränsä).

  Yrityksen liiketoimintasuunnitelma sisältää yleensä ainakin seuraavat osat:

  1.yrityksen lähtötilanteen arviointi eli ns. SWOT-analyysi, joka koostuu yritysanalyysistä (yrityksen vahvuudet ja heikkoudet) sekä ympäristöanalyysistä (mm. markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden arviointi);
  2. yrityksen toiminta-ajatus (joka sisältää mm. yhteenvetona SWOT-analyysista yrityksen ydinosaamisen ja kilpailuedut, yrityksen arvot sekä roolin markkinoilla);
  3. yrityksen tavoitteet, päämäärät ja strategia;
  4. yrityksen eri toimintojen järjestelyt ja kehittämissuunnitelmat
  5. budjetti ja taloudelliset laskelmat.

  Esimerkki rahoittajille esitettävän täydellisen liiketoimintasuunnitelman sisällöstä:

  1. Yhteenveto suunnitelmasta (The Executive Summary)
  2. Sisällysluettelo (The Table of Contents)
  3. Yritys ja sen toimiala (The Company and the Industry)
  4. Tuote ja/tai palvelut (Product and/or Services)
  5. Teknologia, tutkimus ja tuotekehittely (Technology, Research and Development)
  6. Swot-analyysi (SWOT-Analysis: Corporate Analysis and Environmental Analysis)
  7. Markkinointistrategia (Marketing Strategy)
  8. Tuotantoprosessi/operaatiot (Manufacturing Process/Operations)
  9. Yritysjohto ja omistus (Management and Ownership)
  10. Henkilöstöhallinto, henkilöstö ja organisaatio (Administration, Personnel and Organization)
  11. Taloushallinto ja taloudelliset tiedot (Financial Management and Financial Data)
  12. Aikataulu, Riskit ja Ongelmat (Schedule, Risks, and Problems)
   


 

Home ] Up ]

Send mail to Mari.Haapaniemi@trantor.fi with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Trantor Ky
Last modified: 07/17/06