Home Up Your Contact Contents
                                                                                            
          

LANGUAGE SOFTWARE - PROMT Natural Language Processing Technologies
 Translation Software by Kielikone - TranSmart - Finnish to English
ORFO 2004 Russian and Multilingual Proofing Tools - MOT 6.0 Sanakirjasto - MOT MOBILE
English Language Teaching - Chinese Language Teaching - Chinese, Japanese, Korean Software - Russian Software

ABBYY DATA CAPTURE - ABBYY CONVERSION - ABBYY OCR/ICR/OMR/OBR - ABBYY LINGVO DICTIONARIES
F-SECURE ANTI-VIRUS - DATAWATCH REPORT MINING AND Analyzing
- DATAWATCH Transformation
LANGUAGE KEYBOARD STICKERSNÄPPÄINTARRASETIT


 

Hinnasto / Tilaustiedot


MOT Sanakirjasto
Yleiskielen sanakirjat

 

 

 

 

MOT WSOY ESPANJA 2.0        

  • suomi-espanja-suomi -suursanakirja
  • noin 53 000 suomenkielistä ja noin 66 000 espanjankielistä hakusanaa
  • espanjan kielen sanaston alueelliset erityispiirteet ja merkityserot huomioitu
  • sisältää espanjan yleissanaston lisäksi myös Latinalaisessa Amerikassa ja muilla espanjankielisillä alueilla käytössä olevaa sanastoa
  • perustuu WSOY:n teoksiin Suomi-espanja -suursanakirja ja Espanja-Suomi -suursanakirja

MOT WSOY Espanja 2.0 on aidosti kaksisuuntainen suursanakirja. Suomi-espanja-osuus perustuu WSOY:n julkaisemaan Ahti Hytösen Suomi-espanja-suursanakirjan 1. painokseen (2003) ja sisältää noin 53 000 suomenkielistä hakusanaa sekä lähes 25 000 sanontaa ja fraasia. Espanja-suomi-osuus perustuu WSOY:n julkaisemaan Ahti Hytösen ja Jyrki K. Talvitien Espanja-suomi-suursanakirjan 5. painokseen (1995) ja sisältää noin 66 00 espanjankielistä hakusanaa.

 

Home ] Up ]

Send mail to Mari.Haapaniemi@trantor.fi with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Trantor Ky
Last modified: 07/17/06