Home Up Your Contact Contents Order Tilaus
                                                                                            
  

       

 

LAnguage software as dictionaries - proofing tools - machine translation
"ELT" english language teaching  - "CLT" chinese language teaching
 
data capture & document processing - document conversion
 OCR - OPTICAL CHARACTER RECOGNITION - SERVER BASED OCR AND PDF CONVERSION
CHINESE voice recognition - REPORT MINING & data ANALYSIs - DATA TRANSFORMATION
F-Secure anti-virus - asian language software - russian software

KEYBOARD OVERLAY STICKER SETS

 

Hinnasto - Maksu- ja toimitusehdot
 

Pyydä tarjous tai tilaa sivun yläosassa olevasta ORDER_TILAUS painikkeesta tai ota meihin yhteyttä sähköpostitse, trantor@trantor.fi.  Palvelemme Sinua mielellämme myös puhelimitse numerossa 040 526 4560 tai 09 5893 5531!
Jälleenmyyntiyhteistyö
 alkoi jo vuonna 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ERIKOISALOJEN  SANAKIRJAT JA TERMISTÖT
 

  MOT Bloomsbury French Computing Dictionary
  MOT Elektroniikan sanakirja
  MOT Fintra Ulkomaankaupan termit

  MOT Lakikielen perussanakirja
  
  MOT Pankki- ja rahoitusalan sanakirja
  MOT Plataani Suuri lakikielen sanakirja

  MOT Recallmed Kardiologian sanasto
  MOT Recallmed Kivun sanasto
  MOT Recallmed Lääketieteelliset lyhenteet
  MOT Recallmed Moderni lääketieteen sanasto
  MOT Recallmed Psykiatrian sanasto

  MOT Schildts Handelsordbok
  MOT SilvaTerm
  MOT Sähköalan standardit

  MOT Talouskielen sanakirja
  MOT Teräs
  MOT Tietotekniikan liiton ATK-Sanakirja
 
  MOT WSOY Kaupan perussanakirja
  MOT WSOY Lakikielen sanakirja
  SFS 3215 Paperisanasto

 

 

 

 

 

 

901 - MOT Bloomsbury French Computing Dictionary 1.0
• ranska–englanti–ranska tietotekniikan sanakirja
• noin 35.000 hakusanaa
• sisältää muun muassa ATK-laitteisiin, ohjelmistosovelluksiin, ohjelmointikieliin, tietoverkkoon, tietoliikenteeseen sekä Internetiin ja elektroniseen kauppaan liittyvää sanastoa
• sisältää paljon hyödyllisiä käyttöesimerkkejä
• perustuu Bloomsbury Publishing Plc:n julkaisemaan sanakirjaan French Computing dictionary

 alkuun

810 - MOT Elektroniikan sanakirja 1.0
• suomi-englanti-suomi elektroniikan ja tietotekniikan sanakirja
• noin 24.000 suomenkielistä ja 23.000 englanninkielistä hakusanaa
• perustuu Hukki&Pakarinen Oy:n kustantamiin teoksiin Suomalais-englantilainen ja Englantilais-suomalainen elektroniikan sanakirja
• Kaikista hakusanoista ilmoitetaan käyttöala.

sivun alkuun

910 - MOT Fintra Ulkomaankaupan termit 1.0
• 8-kielinen kansainvälisen kaupan ammattiterminologian termistö
• kielet: suomi, englanti, ruotsi, saksa, ranska, espanja, venäjä ja viro
• yhteensä 600 termiä ja noin 4.000 hakusanaa
• sisältää tarkat suomenkieliset määritelmät sekä käännökset lähes 600:lle kansainvälistymiseen, ulkomaankaupan juridiikkaan, huolinta/kuljetus- ja tullausalaan, rahoitukseen, maksuliikenteeseen ja EU-sanastoon liittyvälle termille tai lyhenteelle
• perustuu kansainvälisen kaupan koulutuskeskuksen FINTRAn käsikirjaan Ulkomaankaupan erikoistermit

sivun alkuun

820 - MOT Lakikielen perussanakirja 1.0a
• 4-kielinen oikeustieteen perussanakirja
• kielet: suomi, ruotsi, englanti ja saksa
• noin 50.000 hakusanaa ja sanontaa
• Se sisältää kaikkien oikeudenalojen sekä hallinnon sanastoa ja myös EU-termistöä.
• Käännösvastineita laadittaessa on pyritty mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon suomen, ruotsin, englannin ja saksan lakikielen eroja.
• Lakimiesliiton Kustannus on julkaissut sanakirjan myös kirjasarjana, johon kuuluvat Suomi-ruotsi-suomi Lakikielen perussanakirja, Suomi-englanti-suomi Lakikielen perussanakirja ja Suomi-saksa-suomi Lakikielen perussanakirja.

sivun alkuun

830 - MOT Pankki- ja rahoitusalan sanakirja 1.0
• kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) rahoitusalan ja liike-elämän sanakirja
• noin 4.500 suomenkielistä hakusanaa ja noin 6.000 ruotsin- ja englanninkielistä käännösvastinetta
• Se sisältää tavallisen pankkitoiminnan sanaston lisäksi rahoitus-, sijoitus-, arvopaperi- ja ulkomaantoimintojen sanastoa ja ilmaisuja.
• Samerka Oy on julkaissut sanakirjan myös kahtena kirjana.  
• MOT Pankki- ja rahoitusalan sanakirja perustuu näiden kirjojen uudistettuihin laitoksiin, jotka julkaistaan vain elektronisina sanakirjoina.

sivun alkuun

822 - MOT Plataani Suuri lakikielen sanakirja 1.0
• lakikielen suomi–ruotsi–suomi-sanakirja
• yhteensä noin 41.000 hakusanaa
• Se sisältää Suomen lainsäädännön eri oikeudenaloilla esiintyvää sanastoa ja käsitteistöä.
• Perinteisen sanasto-osan lisäksi sanakirja sisältää lakimies- ja säädösnimikkeitä.
• perustuu Plataani Oy:n Suureen lakikielen sanakirjaan

sivun alkuun

981 - MOT Recallmed Kardiologian sanasto 1.0  UUSI
• MOT Recallmed Kardiologian sanasto on kardiologian alan selittävä sanakirja. 
• Tarkentava nimi:  sydän- ja verisuonitautien sanakirja
• Se on tarkoitettu käytännön lääkäreiden ja muun terveydenhuoltohenkilöstön avuksi sydän- ja verisuonitautien etiologian kuvaamiseen, diagnosointiin ja hoitoon.
• MOT Recallmed Kardiologian sanasto on monipuolinen tietoteos, joka auttaa myös potilaita ymmärtämään sydän- ja verisuonisairauksien syitä ja seurauksia ja edesauttaa näin osallistumista oman taudin hoitoon.
• Sanasto sisältää noin 1.000 pääasiassa suomenkielistä hakusanaa.
• Kielet: suomi
• Tärkeänä täydennyksenä mukana on kaksi merkittävää ja kardiologisesti keskeistä artikkelia: professori Jorma Viikarin Hyperkolesteromian nykyinen hoito ja kokonaisriskin arviointi sekä dosentti Ilkka Kantolan Verenpaineen hoito.
 • MOT Recallmed Kardiologian sanasto perustuu Recallmed Oy:n julkaisemaan teokseen Kardiologian sanasto.

982 - MOT Recallmed Kivun sanasto 1.0 UUSI
• MOT Recallmed Kivun Sanasto on kivun terminologiaa selittävä sanakirja, joka auttaa niin terveydenhoitohenkilöstöä kuin kipupotilaita kivun hallinnassa. 
• Kielet: suomi
• Sanasto sisältää yli 600 kipuun liittyvää pääosin suomenkielistä termiä selityksineen.
• Se perustuu Recallmed Oy:n julkaisemaan teokseen Kivun sanasto.

983 - MOT Recallmed Lääketieteelliset lyhenteet 1.0 UUSI
• Tarkentava nimi: MOT Recallmed Lääketieteelliset lyhenteet, lääketieteen lyhennesanakirja
• Se perustuu Recallmed Oy:n julkaisemaan teokseen Lääketieteelliset lyhenteet.
• Kielet: suomi, englanti
• MOT Recallmed Lääketieteelliset lyhenteet on kattava lyhennesanakirja, johon on valittu ensisijaisesti nykyaikaisia sekä puhekielessä että koti- ja ulkomaisissa lääketieteellisissä julkaisuissa esiintyviä lyhenteitä.
• Lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon parissa toimivien henkilöiden lisäksi kirjasta saavat apua myös potilaat, jotka haluavat lukea sairauskertomustaan tai hoitoyhteenvetoaan.
• Teos sisältää yli 11.000 lääketieteellistä lyhennettä.

984 - MOT Recallmed Moderni lääketieteen sanasto 1.0 UUSI
• MOT Recallmed Moderni lääketieteen sanasto on kattava lääketieteen yleissanasto.
• Sanakirja sopii niin erikoislääkäreiden kuin maallikoidenkin käytettäväksi ja on erittäin käyttökelpoinen alan opiskelijoille.
• Sanakirjassa on vältetty keinotekoisia suomen kielen sanoja, jotka jäävät lukijalle merkityksettömiksi.
• Sen sijaan kunkin sanan merkitys selitetään tarvittaessa laajasti.
• Sanakirja sisältää n. 50.000 hakusanaa englanniksi, latinaksi ja saksaksi.
• Kielet: suomi, latina, englanti, saksa
• Alkuperäisteoksen nimi: Moderni lääketieteen sanasto

985 - MOT Recallmed Psykiatrian sanasto 1.0 UUSI
• MOT Recallmed Psykiatrian sanasto on psykiatrisia käsitteitä selittävä sanakirja.
• Sanasto on laadittu helpottamaan sekä opiskelua että psykiatristen potilaiden parissa työskentelyä.
• Sanastoon on koottu yli 2.800 keskeistä englanninkielistä hakusanaa ja joitakin ranskan- ja saksankielisiä termejä.

• Kielet: suomi, englanti
• Keskeiset psykiatriset sairausryhmät on esitetty myös suomenkielisessä muodossa (esim. "ahdistuneisuushäiriöt").
• Sanakirja perustuu Recallmed Oy:n julkaisemaan teokseen Psykiatrian sanasto.


sivun alkuun

840 - MOT Schildts Handelsordbok 1.0
• kaupan alan sanakirja
• kielet: ruotsi, englanti, saksa ja suomi
• noin 10 000 ruotsinkielistä hakusanaa ja niille noin 60 000 vastinetta
• sisältää keskeistä ammattisanastoa kaupan, teollisuuden, logistiikan, pankki- ja finanssimaailman, laskentatoimen ja julkishallinnon aloilta sekä eri maiden julkishallinnon nimikkeistöä
• perustuu Schildts Förlags Ab:n Schildts Handelsordbok -sanakirjaan

sivun alkuun

890 - MOT SilvaTerm 1.0
• 8-kielinen metsäalan termistö
• kielet: englanti, saksa, ranska, italia, espanja, unkari, portugali ja japani
• noin 8 000 termiä
• Termistö perustuu kansainvälisten metsäalan järjestöjen SilvaVoc-projektissa tehtyyn SilvaVoc-termistöön.

sivun alkuun

850 - MOT Sähköalan standardit 2.0  UUSI
• MOT Sähköalan standardit on 5-kielinen sähköalan termien hakemisto.
 • Kielet: suomi, ruotsi, englanti, saksa, ranska
• Se sisältää noin 9 300 sähkö- ja elektroniikka-alan standardisoitua termiä käännöksineen.
• Ruotsin-, englannin-, saksan- ja ranskankieliset termit perustuvat IEC:n (International Electrotechnical Commission) julkaisemaan Kansainväliseen sähköteknilliseen sanastoon.
• Suomenkieliset termit on poimittu vastaavista SFS-standardeista (SFS = Suomen Standardisoimisliitto SFS ry).

sivun alkuun

871 - MOT Talouskielen sanakirja 1.0 UUSI
• talouskielen terminologiaan keskittyvä suomi–saksa-erikoissanakirja
• noin 7 000 hakusanaa
• sisältää talouskielen terminologian lisäksi muun muassa talouselämän kannalta keskeistä oikeustieteen, tietotekniikan ja ympäristötalouden sanastoa
• runsaasti hyödyllistä kielioppitietoa sekä käyttöesimerkkejä
• WSOY julkaisee suomi–saksa-sanakirjan myös kirjamuodossa

sivun alkuun

860 - MOT Teräs 1.0
• monipuolinen teräsalan suomi–englanti-sanakirja
• kielet: suomi, englanti
• noin 13 600 hakusanaa
• Se sisältää teräsalan erikoissanaston lisäksi myös tietoa sanojen käyttöyhteyksistä.
• tekijä: Maija Räsänen, Rautaruukki Oy

sivun alkuun

900 - MOT Tietotekniikan liiton ATK-sanakirja 5.0 UUSI
• kahdeksankielinen tietotekniikan alan sanakirja
• Käsitteille on annettu määritelmät ja vastineita kuudella muulla kielellä: ranskaksi, ruotsiksi, saksaksi, espanjaksi, viroksi ja venäjäksi.
• noin 4 800 englanninkielistä ja 4 250 suomenkielistä keskeistä tietotekniikan ja sen lähialojen käsitettä
• Sanakirja sisältää valtiovarainministeriön joulukuussa 2003 julkaiseman Valtionhallinnon tietoturvakäsitteistön.
• Sanakirja perustuu Tietotekniikan liiton ATK-sanakirjan edelleen kehitettyyn versioon.

sivun alkuun

870 - MOT WSOY Kaupan perussanakirja 1.0
• nelikielinen kaupan alan perussanakirja
• kielet: suomi, englanti, saksa ja ruotsi
• noin 7 550 suomenkielistä hakusanaa sekä 16 270 englanninkielistä, 11 530 ruotsinkielistä ja 13 550 saksankielistä vastinetta
• perustuu Tietoteos Ky:n ja WSOY:n Kaupan perussanakirjaan

sivun alkuun

821 - MOT WSOY Lakikielen sanakirja 1.0
• lakikielen suomi–englanti–suomi-sanakirja
• yli 25 000 suomenkielistä ja 40 000 englanninkielistä hakusanaa ja sanontaa
• sisältää oikeuselämän keskeisten termien lisäksi common law -maissa käytettyjä latinankielisiä termejä ja sanontoja
• perustuu WSOY:ltä lisensoituun Matti Joutsenen Lakikielen sanakirjaan     

sivun alkuun

880 - SFS 3215 Paperisanasto
• SFS 3215 Paperisanasto on seitsenkielinen paperialan sanasto.
• Se sisältää paperialan standardisoituja termejä suomeksi, englanniksi, ranskaksi, saksaksi, norjaksi, ruotsiksi ja venäjäksi.
• Sanasto sisältää 567 termiä.
• Suomen Standardisoimisliitto SFS julkaisee sanastoa myös niteenä.

sivun alkuun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Send mail to Mari.Haapaniemi@trantor.fi with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Trantor Ky
Last modified: 04/04/08