Home Up Your Contact Contents Order Tilaus
                                                                                            
  

       

 

LAnguage software as dictionaries - proofing tools - machine translation
"ELT" english language teaching  - "CLT" chinese language teaching
 
data capture & document processing - document conversion
 OCR - OPTICAL CHARACTER RECOGNITION - SERVER BASED OCR AND PDF CONVERSION
CHINESE voice recognition - REPORT MINING & data ANALYSIs - DATA TRANSFORMATION
F-Secure anti-virus - asian language software - russian software

KEYBOARD OVERLAY STICKER SETS

 

Hinnasto - Maksu- ja toimitusehdot

Jälleenmyyntiyhteistyö
 jo vuodesta 1993

 

Pyydä tarjous tai tilaa sivun yläosassa olevasta ORDER_TILAUS painikkeesta tai ota meihin yhteyttä sähköpostitse, trantor@trantor.fi.  Palvelemme Sinua mielellämme myös puhelimitse numerossa 040 526 4560 tai 09 5893 5531!

 

 

 

 

 

 

 

 

       

         YLEISKIELEN SANAKIRJAT       

         Kaksikieliset sanakirjat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 - MOT Englanti 4.6
• suomi–englanti–suomi-suursanakirja
• 115 000 suomenkielistä ja 110 000 englanninkielistä hakusanaa
• sisältää runsaasti nykykielen käyttöesimerkkejä
• Gummerus Kustannus on julkaissut samaan aineistoon perustuvan kirjan nimellä Suuri englanti–suomi-sanakirja

MOT Englanti on laaja yleiskielen suomi-englanti-suomi-suursanakirja. Yleissanaston lisäksi mukana ovat mittavat erikoissanastot kymmeniltä aloilta, mm. lääketieteestä, oikeustieteestä, taloustieteestä, elektroniikasta ja ekologiasta. Sanakirjasta löytyy myös kasvien ja eläinten tieteellisiä nimiä. Hakusanoista ilmoitetaan runsaasti hyödyllistä kielioppitietoa ja lisäksi annetaan aitoja käyttöesimerkkejä. Kielialueiden erot britannian- ja amerikanenglannin välillä on otettu huomioon. Englanninkielisten sanojen ääntämisohjeet on annettu foneettisin merkein. MOT Englanti 4.6:n englanti-suomi-osuus on uusittu täydellisesti, joten se sisältää huomattavan määrän nykykielen käyttöesimerkkejä, idiomeja ja fraasiverbejä.

takaisin sivun alkuun

211 - MOT Gummerus Englanti–suomi-idiomisanakirja 1.0
• englanti–suomi-idiomisanakirja
• sisältää yli 10 000 keskeistä britannian-, amerikan- ja australianenglannin merkitykseltään ja muodoltaan vakiintunutta ilmaisua eli idiomia
• perustuu Gummeruksen vuonna 2006 ilmestyneeseen Englanti–suomi-idiomisanakirjaan

MOT Gummerus Englanti-suomi-idiomisanakirja on erityisesti suomalaisen kielenoppijan tarpeita ajatellen koottu englanti-suomi-idiomisanakirja. Idiomit on ryhmitelty päähakusanojen mukaan. Päähakusanoissa on mukana ääntämisohjeet ja sanaluokkatiedot sekä alueellista ja tyylillistä käyttötietoa. Sanakirjassa on runsaasti aitoa esimerkkiaineistoa suomennoksineen.

takaisin sivun alkuun

220 - MOT Ruotsi 2.0
• suomi–ruotsi–suomi-suursanakirja
• 84 000 suomenkielistä ja 90 000 ruotsinkielistä hakusanaa
• sisältää runsaasti käyttöesimerkkejä

MOT Ruotsi on yleiskielen suomi-ruotsi-suomi-suursanakirja. Kattavan yleiskielen sanaston lisäksi se sisältää kasvien ja eläinten tieteelliset nimet. Kielikone on koonnut sanaston yhdessä ruotsin kielen asiantuntijoiden kanssa.

takaisin sivun alkuun

221 - MOT WSOY Suomi–ruotsi–suomi-sanakirja 1.0
• yleiskielen suomi–ruotsi–suomi-sanakirja
• 46 000 suomenkielistä ja 62 000 ruotsinkielistä hakusanaa
• sisältää runsaasti käyttöesimerkkejä, sanontoja, erikoisalojen termejä sekä puhekielen ja slangin sanastoa
• suomenruotsin ja ruotsinruotsin sanastoerot huomioitu
• perustuu WSOY:n Suomi–ruotsi–suomi-sanakirjaan

takaisin sivun alkuun

230 - MOT Saksa 2.0
• suomi–saksa–suomi-suursanakirja
• 90 000 suomenkielistä ja 90 000 saksankielistä hakusanaa
• sisältää runsaasti käyttöesimerkkejä

MOT Saksa on yleiskielen suomi-saksa-suomi-suursanakirja. Siinä on huomioitu saksan oikeinkirjoitusuudistus. Sanoista annetaan sekä uuden että vanhan oikeinkirjoituksen mukaiset muodot. Sanakirjassa on mukana paljon sanaluokkatietoa, epäsäännöllisiä taivutusmuotoja ja käyttöesimerkkejä sekä tietoa käyttöalueista. Kielikone on koonnut sanaston yhdessä saksan kielen asiantuntijoiden kanssa.

takaisin sivun alkuun

240 - MOT Ranska 2.0
• suomi–ranska–suomi-sanakirja
• yhteensä noin 100 000 hakusanaa
• mukana kattava ranskan verbien taivutusopas

MOT Ranska on yleiskielen suomi-ranska-suomi-sanakirja. Laajan yleiskielen sanaston lisäksi se sisältää kattavan ranskan verbien taivutusoppaan. Kielikone on koonnut sanaston yhdessä ranskan kielen asiantuntijoiden kanssa.

takaisin sivun alkuun

241 - MOT WSOY Suomi–ranska–suomi-sanakirja 1.0
• suomi–ranska–suomi-sanakirja
• 68 000 suomenkielistä ja 46 000 ranskankielistä hakusanaa
• sisältää runsaasti käyttäjää auttavia selityksiä ja ohjeita
• perustuu WSOY:n suomi–ranska–suomi-sanakirjaan

MOT WSOY Suomi-ranska-suomi-sanakirja on yleiskielen suomi-ranska-suomi-sanakirja. Hakusanan käännösvastineiden eri käyttöyhteyksiä valaisevat lause-esimerkit helpottavat oikean vastineen valitsemisessa.

takaisin sivun alkuun

250 - MOT Suomi–hollanti–suomi-sanakirja 1.0
• suomi–hollanti–suomi-sanakirja
• noin 45 500 hakusanaa
• perustuu Rense t'Hooft -kustantajan Suomi–hollanti–suomi-sanakirjaan

MOT Suomi–hollanti–suomi-sanakirja on yleiskielen suomi–hollanti–suomi-sanakirja. Se soveltuu loma- ja liikematkailijoille, opiskelijoille ja muille hollannin ja suomen kielen käyttäjille. Sanakirjassa on sovellettu vuonna 1998 voimaan tullutta hollannin kielen oikeinkirjoitusoppia. Sanakirjassa on noin 45 500 hakusanaa.

takaisin sivun alkuun

260 - MOT Gummerus Suomi-italia-suomi-perussanakirja 1.0
• yleiskielen suomi-italia-suomi-perussanakirja
• Sanakirja sisältää yleiskielen lisäksi erikoissanastoa muun muassa taiteen, tieteen, urheilun ja tekniikan aloilta
• Mukana on myös käyttöesimerkkejä, ääntämistietoa sekä sanojen suvut.
   • Sanakirjassa on noin 35 000 suomenkielistä ja noin 35 000 italiankielistä hakusanaa.
• Tämä sanakirja perustuu Gummeruksen Suomi-italia-suomi-perussanakirjaan.

takaisin sivun alkuun

270 - MOT Suomi–portugali–suomi-sanakirja 2.0
• suomi–portugali–suomi-sanakirja
• noin 45 500 suomenkielistä ja 48 100 portugalinkielistä hakusanaa
• kielialueiden väliset erot huomioitu
• perustuu BarrosNiemen kustantamiin teoksiin Portugali–suomi-sanakirja ja Suomi–portugali-sanakirja
• tekijä: Joaquim Barros

takaisin sivun alkuun

280 - MOT Schildts Finlandsvensk ordbok 1.0
• suomenruotsin sanakirja
• 2 348 hakusanaa
• sisältää suomenruotsille ominaiset sanat ja sanonnat sekä käyttösuosituksia
• perustuu Schildts Förlags Ab:n kustantamaan sanakirjaan Finlandssvensk ordbok
• tekijät: Charlotta af Hällström ja Mikael Reuter

takaisin sivun alkuun

290 - MOT FinnLectura Tanskalais-suomalainen sanakirja 1.0
• yleiskielen tanska–suomi-sanakirja
• noin 30 000 tanskankielistä hakusanaa ja niille 50 000 vastinetta
• sisältää runsaasti fraaseja, mukana laaja kielioppiosa
• perustuu Oy Finn Lectura Ab:n Tanskalais-suomalaiseen sanakirjaan

takaisin sivun alkuun

300 - MOT Venäjä 1.0
• suomi–venäjä–suomi-sanakirja
• noin 62 000 suomenkielistä hakusanaa ja niille noin 110 000 vastinetta
• runsaasti sanontoja, käyttöesimerkkejä ja uudissanastoa
• tekijät: Voldemar Putin ja Irja Rauhamäki

MOT Venäjä on yleiskielen suomi-venäjä-sanakirja. Kielikone on koonnut sanaston yhdessä venäjän kielen asiantuntijoiden kanssa.

takaisin sivun alkuun

310 - MOT WSOY Suomi–espanja-suursanakirja 2.0
• suomi–espanja–suomi-suursanakirja
• noin 53 000 suomenkielistä ja noin 66 000 espanjankielistä hakusanaa
• espanjan kielen sanaston alueelliset erityispiirteet ja merkityserot huomioitu
• sisältää espanjan yleissanaston lisäksi myös Latinalaisessa Amerikassa ja muilla espanjankielisillä alueilla käytössä olevaa sanastoa
• perustuu WSOY:n teoksiin Suomi–espanja-suursanakirja ja Espanja–suomi-suursanakirja

takaisin sivun alkuun

320 - MOT Kotus Suomi–viro-suursanakirja 1.0
• laaja suomi–viro-suursanakirja
• sisältää yli 190 000 hakusanaa ja sen liiteosa, MOT Vironkielisten vastineiden taivutussanasto sisältää yli 35 000 hakusanaa
• sisältää runsaasti ajantasaista sanastoa ja monipuolisesti erikoisalojen termejä
• perustuu Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ja Eesti Keele Insituutin vuonna 2003 julkaisemaan Suomi–viro-suursanakirjaan

• ruotsi–saksa–ruotsi-sanakirja
• yhteensä noin 127 000 sanaa ja sanontaa
• sisältää saksan uuden oikeuskirjoituksen mukaiset kirjoitusasut, saksa–ruotsi-osassa myös vanhat kirjoitusasut
• lisensoitu Norstedts Ordbok'ilta

MOT Kotus Suomi–viro-suursanakirja on laaja suomi–viro-suursanakirja, jossa on runsaasti ajantasaista sanastoa ja monipuolisesti erikoisalojen termejä. Sanakirjassa on paljon käyttöesimerkkejä käännöksineen ja mukana on myös tavallisimpia puhekielen ilmauksia. Suomenkielisten hakusanojen taivutustiedot on merkitty hakusanoihin ja vironkielisten vastineitten taivutustiedot on koottu erilliseen taivutussanastoon. Sanakirjan käyttöohjeessa on esitetty mm. suomen ja viron taivutustyyppitaulukot, pronominien taivutus ja valikoima paikannimiä.
 

 

 

        

'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Send mail to Mari.Haapaniemi@trantor.fi with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Trantor Ky
Last modified: 04/04/08