Home Up Your Contact Contents Order Tilaus
                                                                                            
  

       

 

LAnguage software as dictionaries - proofing tools - machine translation
"ELT" english language teaching  - "CLT" chinese language teaching
 
data capture & document processing - document conversion
 OCR - OPTICAL CHARACTER RECOGNITION - SERVER BASED OCR AND PDF CONVERSION
CHINESE voice recognition - REPORT MINING & data ANALYSIs - DATA TRANSFORMATION
F-Secure anti-virus - asian language software - russian software

KEYBOARD OVERLAY STICKER SETS

 

Hinnasto - Maksu- ja toimitusehdot


TrueStyler
 

  Mikä TrueStyler on?

TrueStyler on Conexorin kehittämä englannin kielen kieliopin- ja tyylintarkistusohjelma. TrueStyler on työkalu oikeinkirjoituksen, kieliopin, ilmaisun luontevuuden ja selkeyden parantamiseen. TrueStyler perustuu Conexorin kehittämiin ainutlaatuisiin lauseenjäsennysmenetelmiin. Niiden ansiosta se pystyy käsittelemään tekstiä sekä sana- että virketasolla. Siksi se ymmärtää monimutkaisempia ja pidempiä lauserakenteita kuin tekstinkäsittelyohjelmissa olevat tarkistimet, jotka pystyvät lähinnä vain sanatason tarkistuksiin.

  Missä TrueStyler toimii?

TrueStyleria käytetään Windows-ympäristöille (-95, -98, NT ja 2000) sovitetun käyttöliittymän kautta.

TrueStyler toimii Word97 ja sitä uudemmissa Wordin versioissa, Corel WordPerfectin, Arbortext Epic Editorin sekä Microsoft Outlookin, Netscape Messengerin ja Adobe Acrobatin yhteydessä.

Lauseopillisen analyysin suorittava osa ajetaan joko samalla Windows-koneella tai erillisellä Windows- tai UNIX/Linux-pohjaisella palvelimella.

  Miten TrueStyler toimii?

TrueStyler tunnistaa tekstistä suuren osan kirjoitus- ja kielioppivirheistä. Lisäksi ohjelma antaa palautetta ja ohjeita tyyliin ja luettavuuteen liittyvistä seikoista. TrueStyler merkitsee tekstistä kohdat, joista sillä on huomautettavaa ja kertoo kommentin avulla, miten tekstiä pitäisi tai voisi korjata. Kirjoittajan on siten helppo muokata tekstiään ja korjata virheet. Kommentien kielen kirjoittaja voi valita viidestä vaihtoehdosta: suomi, ruotsi, englanti, ranska ja saksa.TrueStylerissä on myös käyttäjäsanakirja, jonne kirjoittaja voi itse lisätä sanoja.

  Miksi TrueStyleria kannattaa käyttää?

TrueStyler on väsymätön tarkistin, eikä kirjoittaja turhaudu liian moniin aiheettomiin virheilmoituksiin, sillä niiden määrä on pystytty minimoimaan. TrueStylerin kehityksessä on huomioitu erityisesti englantia vieraana kielenä käyttävien kirjoittajien tarpeet.

TrueStyler säästää aikaa, parantaa käyttäjänsä kielitaitoa ja motivoi kirjoittamaan monipuolisempaa tekstiä.
 

 

Mikä TrueStyler? - Missä TrueStyler toimii!  Miten TrueStyler toimii?
Miksi kannattaa käyttää TrueStyler'iä?

 

 

 

Tarkentava nimi: TrueStyler-kielentarkistin
Kielet: englanti
Kehittäjä: Conexor Oy
Tekniset vaatimukset: Windows 98, Windows NT 4.0, Windows 2000
  • TrueStyler on Windows-ympäristössä toimiva ohjelmisto, joka on tarkoitettu englannin oikeinkirjoituksen ja kieliopin sekä ilmaisun luontevuuden ja selkeyden tarkistamiseen.
  • TrueStyler tunnistaa suurimman osan kirjoitus- ja kielioppivirheistä ja antaa palautetta myös tyyliin liittyvistä seikoista.
  • TrueStylerin käyttäjäsanakirjaan voi lisätä omia sanoja.
  • TrueStylerin kehittämisessä on huomioitu erityisesti englantia vieraana kielenä käyttävien tarpeet.
  • TrueStyler toimii seuraavien ohjelmien kanssa: MS Word, Corel WordPerfect, Adobe Acrobat, Epic Editor, Netscape Messenger ja MS Outlook.

 

 

 

-----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

top

 

 
Send mail to Mari.Haapaniemi@trantor.fi with questions or comments about this web site.
Copyright © 2002 Trantor Ky
Last modified: 04/04/08